Ο πρωταρχικός μας στόχος είσαι εσύ.

Ολοκληρωμένες Οικονομικές Μελέτες
Συνεχή και Υπεύθυνη Λογιστική Υποστήριξη
Εξέλιξη και Ανάπτυξη

Ο πρωταρχικός μας στόχος είσαι εσύ.

Ολοκληρωμένες Οικονομικές
Μελέτες Συνεχή και Υπεύθυνη
Λογιστική Υποστήριξη
Εξέλιξη και Ανάπτυξη

Λογιστικές Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις

  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Έναρξη – Μεταβολή – Διακοπή λειτουργίας εταιριών.
  • Τήρηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων.
  • Ασφαλιστική παρακολούθηση.
  • Έκδοση μισθολογικών καταστάσεων

Ιδιώτες

  • Έκδοση ΑΦΜ – Παραλαβή κλειδάριθμου από ΔΟΥ – Δημιουργία κωδικών TAXIS.
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες.
  • Κατάθεση μισθωτηρίων μέσω TAXIS.
  • Ρύθμιση Οφειλών Εφορίας.

Η Φιλοσοφία μας

Η Λογιστική είναι η διαδικασία άντλησης όλων των οικονομικών πληροφοριών που πραγματοποιούνται σε μια επιχείρηση και ως στόχο έχει, μέσω της συγκέντρωσης και κατάταξης των δεδομένων, την διευκόλυνση της λήψης κατά το δυνατόν ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων.

Επομένως, η υιοθέτηση βασικών αξιών, όπως η αντικειμενικότητα, η ηθική, η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η συνέπεια, ενισχύουν την ποιότητα της εργασίας και συμβάλλουν στην απρόσκοπτη υλοποίηση των ορθολογικών αυτών αποφάσεων.

Στόχος μας είναι, η οικοδόμηση υγειών και παραγωγικών οικονομικών μονάδων που αναπτύσσονται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με απώτερο σκοπό την επίτευξη του μέγιστου οφέλους των πελατών μας και την ικανοποίηση του οράματός τους.

blue-print-with-laptop-copy-space

Καλέστε μας να γνωριστούμε στο

(+30) 2810 237 889 

Καλέστε μας να γνωριστούμε στο

(+30) 2810 237 889